Christina Ricci Christina Ricci Christina Ricci
کلینیک روانشناسی پیمان زیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران با هدف ارتقای سلامت روان، کیفیت زندگی و شاد زیستن با ارائه خدماتی در زمینه های مشاوره ، درمان ، دوره های آموزشی و غیره در خدمت هموطنان عزیز می باشد

معرفی کلینیک

 


 

کلینیک روانشناسی پیمان زیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران با هدف ارتقای سلامت روان، کیفیت زندگی و شاد زیستن با ارائه خدماتی در زمینه های مشاوره ، درمان ، دوره های آموزشی و غیره در خدمت هموطنان عزیز می باشد.دفتر مشاوره و خدمات روانشناختي پيمان از سال 1385 آغاز به خدمات رساني به مردم عزيز نموده است

 

 

خدمات كلينيك شامل :

ارائه مشاوره حضوري

مشاوره  (قبل از ازدواج ، بعد از ازدواج ، شغلي و...)  درمان در خصوص اختلالات باليني و شخصيتي

1- اختلالاتي كه معمولا اولين بار در دوره طفوليت، كودكي يا نوجواني تشخيص داده شدند. در اين طبقه مفصل، اختلالات هوشي، هيجاني و جسمي كه معمولا در طفوليت، كودكي يا نوجواني آغاز مي شوند، وجود دارند. مانند: اختلال اضطراب جدايي، اختلال سلوك بيش فعالي و غيره.

2- دلير يوم، دمانس، اختلال يا زدايشي و ساير اختلالات شناختي: اين طبقه بندي اختلالاتي را در بر مي گيرد كه در آنها شناخت شديدا در هم ريخته است مانند- دلير يوم( روان آشفتگي)، دمانس(زوال عقل) و يا زدودگي(آمنزي).

3- اختلالات ناشي از مصرف مواد مخدر: مشكلات شخصي و اجتماعي همراه با استفاده از موادي چون الكل، كوكائين و غيره كه رفتار آن قدر تغيير مي دهد كه در كاركرد شغلي يا اجتماعي فرد اختلال به وجود مي آيد.

4- اسكيزوفرني و ساير اختلالات روانپزشكي: اين اختلالات جايي ديگر طبقه بندي نشده اند مثل اختلالات اسكيزوفرني عاطفي و روانپريشي هاي كوتاه مدت در واكنش به فشار رواني خاص.

5- اختلالات خلقي: همان طور كه از نامش پيداست، اين تشخيص به افرادي اطلاق مي شود كه داراي خلق بسيار بالا يا پايين هستند و شامل افسردگي يا برانگيختگي شيدايي يا هر دو مي شود

6- اختلال اضطرابي: در اختلالات اضطرابي، بعضي از ترسهاي غير منطقي و شديد محوريت دارد و شامل فوبي، وحشتزدگي، اختلال اضطرابي فراگير، اختلال وسواس فكري عملي، اختلال فشار رواني پس آسيبي و اختلال فشار رواني حاد.

7- اختلالات جسماني شكل : علائم جسماني كه هيچگونه علل جسمي براي آنان پيدا نمي شود. شامل: اختلال جسماني كردن، اختلال تبديلي، اختلال درد، اختلال بد ريختي بدن، خود بيمار انگاري.

8- اختلال گسستي (تجزيه اي): گسست رواني يك تغيير ناگهاني در هشياري است كه حافظه و هويت فرد را تحت الشعاع قرار مي دهد و شامل: يا زدودگي گسستي، گريز گسستي، اختلال هويت گسستي، و اختلال در گرسان بيني خود (مسخ شخصيت) (ديويسون و همكاران، جلد اول، 1384).

9- اختلالات جنسي و هويت جنسي: افكار و رفتاري جنسي منحرف كه از لحاظ شخص اضطراب بر انگيزند و شامل، پارافيليها ( زياده دوستيها)، بد كاري جنسي، اختلال هويت جنسي.

10- اختلالات ساختگي: علائم جسماني و رفتاري كه شخص بطور ارادي ايجاد مي كند.

11- اختلالات سازگاري: واكنشهاي غير انطباقي در برابر رويدادهاي زندگي يا موقعيت هايي كه انتظار مي رود وقتي عامل تنش از بين رود متوقف شود يا باز ايستد

12- اختلال خواب: در DSM-IV-TR دو طبقه اصلي از اختلالات خواب مشخص شده است:

الف- خواب پريشي

ب- بد خوابي اختلال خواب وقتي كه فرد دچار بر خوابي يا مشكل در بخواب رفتن يا خواب ماندن روي مي دهد.

13- اختلالات خوردن: اختلالات خوردن نيز در دو طبقه اصلي قرار مي گيرند:

الف- بي اشتهايي عصبي

ب- پراشتهايي عصبي (جوع)

14- اختلال مهارتكانه شامل شماري از شرايط مي شود كه در آنها، رفتار شخص نا متناسب و ظاهرا تحت اختيار بيمار قرار ندارد و شامل اختلال انفجاري متناوب جنون دزدي جنون آتش افروزي، قمار بيمار گونه و وسواس كندن مو مي شود.

محور II: اين محور شامل عقب ماندگي ذهني و اختلالات شخصيت مي شود. اختلالهاي شخصيت در اين محور عبارتند از: الگوهاي رفتاري دير پا و تجارب دروني و انعطاف پذير و غير انطباقي كه شامل اختلال شخصيت اسكيزوييد، خود شيفته و شخصيت ضد اجتماعي مي شود.

اختلالات اين محور در دوره كودكي يا نوجواني شروع مي شوند و با تغيير نه چندان زيادي در دوره بزرگسالي ادامه مي يابند و تشخيص در محور II مربوط به خصيصه هايي است كه كنشهاي معمولي شخص را در مدت زمان طولاني در بر مي گيرد و به عبارتي يك اختلال شخصيت كه به محور II مربوط مي شود مسئله اصلي فرد است.كه شامل 12 اختلال ميباشند كه شامل : اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوتایپال و اسکیزوئید

اختلال شخصیت مرزی، ضداجتماعی ، نمایشی و خودشیفته

اختلال شخصیت دوری گزین، وابسته و وسواسی-جبری

اختلال شخصيت افسرده،اختلال شخصيت منفعل - مهاجم

مي باشد

ارائه مشاوره تلفني

مشاوره تلفني شامل مشاوره  (قبل از ازدواج ، بعد از ازدواج ، شغلي و...)  ونيز مشاوره و ارائه راهنمايي افراد دچار اختلالات باليني و شخصيتي مي باشد.

1- اختلالاتي كه معمولا اولين بار در دوره طفوليت، كودكي يا نوجواني تشخيص داده شدند. در اين طبقه مفصل، اختلالات هوشي، هيجاني و جسمي كه معمولا در طفوليت، كودكي يا نوجواني آغاز مي شوند، وجود دارند. مانند: اختلال اضطراب جدايي، اختلال سلوك بيش فعالي و غيره.

2- دلير يوم، دمانس، اختلال يا زدايشي و ساير اختلالات شناختي: اين طبقه بندي اختلالاتي را در بر مي گيرد كه در آنها شناخت شديدا در هم ريخته است مانند- دلير يوم( روان آشفتگي)، دمانس(زوال عقل) و يا زدودگي(آمنزي).

3- اختلالات ناشي از مصرف مواد مخدر: مشكلات شخصي و اجتماعي همراه با استفاده از موادي چون الكل، كوكائين و غيره كه رفتار آن قدر تغيير مي دهد كه در كاركرد شغلي يا اجتماعي فرد اختلال به وجود مي آيد.

4- اسكيزوفرني و ساير اختلالات روانپزشكي: اين اختلالات جايي ديگر طبقه بندي نشده اند مثل اختلالات اسكيزوفرني عاطفي و روانپريشي هاي كوتاه مدت در واكنش به فشار رواني خاص.

5- اختلالات خلقي: همان طور كه از نامش پيداست، اين تشخيص به افرادي اطلاق مي شود كه داراي خلق بسيار بالا يا پايين هستند و شامل افسردگي يا برانگيختگي شيدايي يا هر دو مي شود

6- اختلال اضطرابي: در اختلالات اضطرابي، بعضي از ترسهاي غير منطقي و شديد محوريت دارد و شامل فوبي، وحشتزدگي، اختلال اضطرابي فراگير، اختلال وسواس فكري عملي، اختلال فشار رواني پس آسيبي و اختلال فشار رواني حاد.

7- اختلالات جسماني شكل : علائم جسماني كه هيچگونه علل جسمي براي آنان پيدا نمي شود. شامل: اختلال جسماني كردن، اختلال تبديلي، اختلال درد، اختلال بد ريختي بدن، خود بيمار انگاري.

8- اختلال گسستي (تجزيه اي): گسست رواني يك تغيير ناگهاني در هشياري است كه حافظه و هويت فرد را تحت الشعاع قرار مي دهد و شامل: يا زدودگي گسستي، گريز گسستي، اختلال هويت گسستي، و اختلال در گرسان بيني خود (مسخ شخصيت) (ديويسون و همكاران، جلد اول، 1384).

9- اختلالات جنسي و هويت جنسي: افكار و رفتاري جنسي منحرف كه از لحاظ شخص اضطراب بر انگيزند و شامل، پارافيليها ( زياده دوستيها)، بد كاري جنسي، اختلال هويت جنسي.

10- اختلالات ساختگي: علائم جسماني و رفتاري كه شخص بطور ارادي ايجاد مي كند.

11- اختلالات سازگاري: واكنشهاي غير انطباقي در برابر رويدادهاي زندگي يا موقعيت هايي كه انتظار مي رود وقتي عامل تنش از بين رود متوقف شود يا باز ايستد

12- اختلال خواب: در DSM-IV-TR دو طبقه اصلي از اختلالات خواب مشخص شده است:

الف- خواب پريشي

ب- بد خوابي اختلال خواب وقتي كه فرد دچار بر خوابي يا مشكل در بخواب رفتن يا خواب ماندن روي مي دهد.

13- اختلالات خوردن: اختلالات خوردن نيز در دو طبقه اصلي قرار مي گيرند:

الف- بي اشتهايي عصبي

ب- پراشتهايي عصبي (جوع)

14- اختلال مهارتكانه شامل شماري از شرايط مي شود كه در آنها، رفتار شخص نا متناسب و ظاهرا تحت اختيار بيمار قرار ندارد و شامل اختلال انفجاري متناوب جنون دزدي جنون آتش افروزي، قمار بيمار گونه و وسواس كندن مو مي شود.

محور II: اين محور شامل عقب ماندگي ذهني و اختلالات شخصيت مي شود. اختلالهاي شخصيت در اين محور عبارتند از: الگوهاي رفتاري دير پا و تجارب دروني و انعطاف پذير و غير انطباقي كه شامل اختلال شخصيت اسكيزوييد، خود شيفته و شخصيت ضد اجتماعي مي شود.

اختلالات اين محور در دوره كودكي يا نوجواني شروع مي شوند و با تغيير نه چندان زيادي در دوره بزرگسالي ادامه مي يابند و تشخيص در محور II مربوط به خصيصه هايي است كه كنشهاي معمولي شخص را در مدت زمان طولاني در بر مي گيرد و به عبارتي يك اختلال شخصيت كه به محور II مربوط مي شود مسئله اصلي فرد است.كه شامل 12 اختلال ميباشند كه شامل : اختلال شخصیت پارانوئید، اسکیزوتایپال و اسکیزوئید

اختلال شخصیت مرزی، ضداجتماعی ، نمایشی و خودشیفته

اختلال شخصیت دوری گزین، وابسته و وسواسی-جبری

اختلال شخصيت افسرده،اختلال شخصيت منفعل - مهاجم

مي باشد

برگزاري كلاس هاي آموزشي عمومي

شامل كلاس هاي آموزش پيش از ازدواج و نحوه فرزند پروري و بطور كلي كلاس هاي عمومي در جهت ارتقاء كيفيت زندگي مي باشد

برگزاري كلاس هاي آموزشي تخصصي(مختص روان شناسان)

شامل دوره ها و كارگاه هاي آموزشي تخصصي مختص دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته روان شناسي مي باشد.خلاصه كارگاه ها و دوره هاي برگزار شده در كلينيك به اختصار در ذيل شرح داده شده است:

آموزش پيش از ازدواج ( سرفصل بهزيستي)

كارگاه يك روزه مشاوره قبل از ازدواج

تشخيص اختلالات رواني بر اساس

TR IR DSM

تشخيص و درمان اختلالات كودكان بر اساس IR IV DSM

كارگاه يك روزه شخصيت شناسي

تشخيص و درمان اختلالات جنسي براساس IR IV DSM كارگاه يك روزه

آموزش تن آرامي relaxation كارگاه يك روزه

كارگاه يك روزه آموزش به خانواده هاي داراي فرزندان دوقطبي

گروه درماني

درمان شناختی-رفتاری CBT

كارگاه يك روزه شخصيت سازي پيش از ازدواج

آموزش تن آرامي relaxation

كارگاه يك روزه درمان وسواس

كارگاه يك روزه آموزش پيش از ازدواج (P.ME)

Fmaily Education Borderline

كارگاه يك روزه تشخيص و درمان اختلال هويت جنسي

درمان شناختی-رفتاری CBT

كارگاه يك روزه آموزش خانواده هاي داراي فرزند اختلال شخصيت مرزي

كارگاه يك روزه آموزش خانواده هاي داراي فرزندان سايكوتيك

(ERP)

mindfulnees

Supportive therapy

كارگاه يك روزه مهارت هاي زندگي ( ارتباط موثر )

كارگاه يك روزه مهارت هاي زندگي ( حل مسئله )

دوره پيشرفته درمان شناختی-رفتاری CBT درمان افسردگي

كارگاه يك روزه تشخيص و درمان اختلال هويت جنسي

<p style="text-align: right;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><strong><img src="/images/ostad.jpg" border="0" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></strong></p>
<div style="text-align: right;">
<table dir="ltr" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="577" height="302">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;"><strong>تحصیلات و سمت</strong></p>
</td>
<td style="text-align: center;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;"><strong>نام استاد</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر حميد رضا كريم</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر رضا ايماني</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر نويد هنربخش</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روانپزشك – سكس تراپيست)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر بهنام اوحدي</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر بهرنگ شادلو</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان پزشك – فوق تخصص روانپزشكي اطفال)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر اميري</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان پزشك – فوق تخصص روانپزشكي اطفال)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر حميد كاظمي</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكترعباس ناظميان</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">خانم دكتر ارتونيان</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان شناس)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">پيمان فخري شجاعي</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان شناس – عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">خانم دكتر م‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ژگان صلواتي</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(دكتري روان شناسي سلامت)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">خانم دكتر مهناز حاج لو</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان شناس – عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر شهرام محمد خاني</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">(روان شناس)</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">خانم مرضيه جرسوزه</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">فوق دكتري سكس تراپي از دانشگاه لندن</p>
<p style="text-align: right;">عضو هيات علمي دانشگاه تهران</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">دكتر محمد علي بشارت</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;" width="221" valign="top">
<p style="text-align: right;">استاد يار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي</p>
<p style="text-align: right;">فلوشيپ تخصصي سلامت روان دانشگاه آكسفورد</p>
</td>
<td style="text-align: right;" width="220" valign="top">
<p style="text-align: right;">خانم دكتر آناهيتا خدابخشي كولايي</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p style="text-align: right;"> </p>
<p style="text-align: right;">دكتر حميد رضا كريم</p>
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
<p style="text-align: right;">دكتر رضا ايماني</p>
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
<p style="text-align: right;">دكتر نويد هنربخش</p>
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
<p style="text-align: right;">دكتر بهنام اوحدي</p>
<p style="text-align: right;">(روانپزشك – سكس تراپيست)</p>
<p style="text-align: right;">دكتر بهرنگ شادلو</p>
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
<p style="text-align: right;">دكتر اميري</p>
<p style="text-align: right;">(روان پزشك – فوق تخصص روانپزشكي اطفال)</p>
<p style="text-align: right;">دكتر حميد كاظمي</p>
<p style="text-align: right;">(روان پزشك – فوق تخصص روانپزشكي اطفال)</p>
<p style="text-align: right;">دكترعباس ناظميان</p>
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
<p style="text-align: right;">خانم دكتر ارتونيان</p>
<p style="text-align: right;">(روان پزشك)</p>
<p style="text-align: right;">پيمان فخري شجاعي</p>
<p style="text-align: right;">(روان شناس)</p>
<p style="text-align: right;">خانم دكتر م‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ژگان صلواتي</p>
<p style="text-align: right;">(روان شناس – عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران)</p>
<p style="text-align: right;">خانم دكتر مهناز حاج لو</p>
<p style="text-align: right;">(دكتري روان شناسي سلامت)</p>
<p style="text-align: right;">دكتر شهرام محمد خاني</p>
<p style="text-align: right;">(روان شناس – عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم)</p>
<p style="text-align: right;">خانم مرضيه جرسوزه</p>
<p style="text-align: right;">(روان شناس)</p>
<p style="text-align: right;">دكتر محمد علي بشارت</p>
<p style="text-align: right;">فوق دكتري سكس تراپي از دانشگاه لندن</p>
<p style="text-align: right;">عضو هيات علمي دانشگاه تهران</p>
<p style="text-align: right;">خانم دكتر آناهيتا خدابخشي كولايي</p>
<p style="text-align: right;">استاد يار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي</p>
<p style="text-align: right;">فلوشيپ تخصصي سلامت روان دانشگاه آكسفورد</p>کلینیک روانشناسی پیمان زیر نظر سازمان بهزیستی استان تهران با هدف ارتقای سلامت روان، کیفیت زندگی و شاد زیستن با ارائه خدماتی در زمینه های مشاوره ، درمان ، دوره های آموزشی و غیره در خدمت هموطنان عزیز می باشد
استفاده از مطالب سایت در صورت ذکر منبع بلامانع است
در غیر این صورت پیگرد قانونی دارد.
Powered by DAKFA